Så bygger vi

Jan Frelin bygger på en landskapsmodul. Foto och © Jörgen Bergfors.
Mjk Trefoten utmärks inte av någon överdriven produktivitet. Under den tid vi har existerat (sedan 1984) har vi bara byggt "färdigt" stationen i Stabby, och nu närmar sig även stationen i Elmsta sin fulländning. På båda ställena saknas dock ett antal byggnader i samhället - i Elmsta finns det ännu inga moduler bakom stationen. Utöver detta är tågmagasinet körklart och Söderby-Karl station som vi byggde till den tidiga utställningsbanan är magasinerad i väntan på att vi skall ta oss an den södra delen av NVJ.
 
Istället för att prioritera kvantitet,så prioriterar vi kvalitet. Det ligger väl litet i smalspårsrallandets natur - sparsmakat men naturtroget...
 
 
 
 
Mats Dahlström provar ut platsen för en mock up av Elmsta station (förebild från Uppsala Östra). Foto och © Jörgen Bergfors.


Här följer en kort inblick i våra byggmetoder och vår modellfilosofi.

Planering & research
Stomme och moduler
Spår
Elektriskt
Landskap och träd
Hus
Rullande material