Så bygger vi

Hus

Kanalhamnen i Elmsta med Elmsta Ångsåg i förgrunden. Längre bort syns brovaktarbostaden och stationshuset. Foto och © Jörgen Bergfors.
En betydelsefull del av landskapsbygget är husen. Vi bestämmer gemensamt vilka förebilder som ska byggas och sedan får medlemmarna anteckna sig för individuella hus. Byggnaderna byggs sedan hemma hos var och en. Det är inte ett krav att alla ska bygga hus, men då husbygge har visat sig vara en trång sektor är det önskvärt att så många som möjligt gör det.


 
En vy från verklighetens Stabby. Huset till vänster är det som syns på bilden intill. Foto och © Jörgen Bergfors.
 

 
 
 
 

Samma hus i modell, dock från en annan vinkel. Foto och © Jörgen Bergfors. 

Husen förblir byggarens egendom men skyldighet föreligger att låta klubben disponera dem en viss begränsad tid, om man skulle bestämma sig för att lämna klubben.


Byggnadsverk som inte utan men för anläggningen kan tas bort tillfaller dock klubben. Dit räknas ej löstagbara broar och möjligen något annat.
 

En av byggnaderna i Ortala Bruk, som är inplanerad på anläggningen. Det har troligtvis varit en kvarn en gång i tiden. Byggnaderna i Ortala Bruk är från 1700-talet och framåt. Själva bruket är dock sedan länge ersatt av ett litet sågverk. Vem bygger denna byggnad i modell?