Så bygger vi

Landskap och träd

En SLO-buss på väg mot Elmsta på landsvägen strax söder om Stabby. Foto och © Jörgen Bergfors.
Landskapsbygge på Trefoten börjar med att den träfärdiga (och eventuellt rälslagda) sektionen får ett grovlandskap av hönsnät. Detta häftas inte fast i plywooden utan sys fast med 0,5 mm koppartråd genom hål som borrats i plywooden. Nätet kläs med 2 - 3 lager gipsbindor. Dessa rullas torra ut på hönsnätet och blöts med en bred pensel på plats. Nästa lager gipsbinda läggs sedan omlott, och även denna blöts med en pensel, o.s.v. Samtliga lager läggs på vid ett och samma tillfälle. När bindorna brunnit så lägger vi på en lös gipsvälling från baksidan som gjuter in hönsnätet. Mindre kullar har gjorts med frigolit som sedan inneslutits i gipsbindor.

På avsnitt som inte ska få teddytyg läggs sedan ett tunnt lager gips för att få de rätta landskapsformerna. Det är viktigt att man blöter den brunna gipsen innan man lägger på ett nytt lager då den brunna gipsen annars suger i sig allt vatten från det tillkommande lagret så att det inte brinner ordentligt. Finare strukturer kan behöva spacklas fram med finspackel.

Här syns det hårda skalet av armerad gips tydligt i sektionsskarven. Foto och © Jörgen Bergfors.
Vi har hitintills endast använt frigolit "i dagen" på ett ställe, nämligen i gruvhålet i Stabby. Det gick relativt lätt att få fram bergets sprängda yta, men skräpigt blir det när man jobbar.

Nu är det dags att måla på en jordnära grundfärg. Vi har även provat att färga in det översta lagret gips (praktiskt om ytan skadas - då lyser inte den vita gipsen igenom).

På grusplaner och vägar har vi använt samma chamotte som till spåret. I övrigt går det åt stora mängder av Woodland Scenics "ground cover" material. Efter att ha strött ut materialet och justerat med pensel, så väter vi ytan med vatten och ytspänningssänkande (disk)medel. Sedan fixeras allt med matte medium utspätt med vatten som appliceras med pipett.

På gräsmattor och ängsmark använder vi teddytyg som har färgats in i lämpliga gröna kulörer. Här och var limmas stenar in i ängarna, och på några håll sticker gipsknölar upp som berg i dagen. Vår "scenery wizard" Björn Svensson har begåvat anläggningen med ett par mogna sädesfält. Detta evighetsarbete innebar att miljontals strån av färgad hampa från isärklippta rep, limmades i förborrade hål i gipsskorpan. Men snyggt blev det!

Vår trollkonstnär för landskap och hus, Björn Svensson i full fart med att plantera ett sädesfält av hampa för hand. Foto och © Jörgen Bergfors.
Ett annat arbetskrävande moment är träden. Dessa bygger vi både gemensamt och individuellt. Våra träd ska vara rimligt skalenliga och naturtrogna. Det utesluter de flesta köpträd. Kostnaden är också en faktor som dikterar hembygge av träden. Lyckligtvis går banan till stora delar genom öppna odlingslandskap, så trädåtgången håller sig inom rimliga gränser, men likväl går det åt mycket fler träd än man skulle önska.
 

Landskapet strax söder om Stabby med spåret upp mot gruvan. Ser Du älgen ute i sädesfältet? Foto och © Jörgen Bergfors.