Så bygger vi

Rullande materiel

Dragkraft från tre samarbetande banor samlade på lokstationen i Elmsta; SRJ T2 nr. 6, NVJ lok 5 och DHJ lok 8. Foto och © Jörgen Bergfors.
Den rullande materielen ska stämma rimligt väl överens med någon svensk förebild. Vi skiljer mellan SRJ-materiel och NVJ-materiel. SRJ-materielen ska ha specifika förebilder från SRJs vagnpark medan NVJ-materielen kan ha förebilder från andra banor, men ska vara märkt NVJ.
 
Detta beror förstås på att det inte finns några riktiga förebilder till NVJs materiel eftersom NVJ aldrig blev byggd och därför inte skaffade någon rullande materiel.
 
 
Norrtälje-Väddö Järnväg's lok nr 5. Foto och © Göran Tholin.
En förteckning över vad som skulle ha skaffats finns dock och vi försöker i möjligaste mån bygga modeller som passar in i den planerade vagnparken. Det är dock oundvikligt att mängden modeller på sikt kommer att överstiga vad en bana av NVJs storlek i verkligheten skulle ha ägt.

Norrtälje-Väddö Järnvägs motorvagn nr 4 av Hilding Carlssons tillverkning. Foto och © Jörgen Bergfors.
Norrtälje-Väddö Järnvägs 3:e klass personboggievagn nr 8 i Elmsta. Foto och © Jörgen Bergfors.
Vad som däremot inte är acceptabelt är krystade förklaringar att banan skulle ha köpt diverse fordon från Tyskland bara för att det råkar finnas diverse skoj i Bemo- och Liliput-katalogen. All rullande materiel tillhör respektive byggare och byggs individuellt.
Norrtälje - Väddö Järnvägs snöplog, efter SRJ förebild på ULJ. Foto och © Mats Dahlström.
För att få trafikera banan ska rullande materiel kontrolleras så den uppfyller normerna för spårvidd, hjulprofil, koppelhöjd med mera. Se avsnittet om våra normer!
 
Ett av de gästande fordonen inom SRJ koncernen, Dannemora - Hargs Järnvägs lok nr. 8. Foto och © Jörgen Bergfors.
Trefoten använder en spårstandard med lite finare toleranser än NMRA H0n3, som vi kallar H0s3 med spårvidd 10,25 mm. Rullande materiel som är byggd enligt vår standard fungerar dock på spår enligt NMRA-standard, förutsatt att man inte utnyttjar möjligheten att ha smalare hjul. Enligt H0s3 ska hjulen vara minst 1,5 mm breda och flänsarna får vara maximalt 0,6 mm tjocka och 0,7 mm höga (Bemo med flera har det). Rekommenderad flänshöjd är 0,5 mm och bredd 0,4 – 0,5 mm. Den normala (H0e, H0m, H0n3) hjulbredden på 2,2 mm kan användas. Se även Smalspårigt nummer 50 för mer information om hjul och spårstandarder.

Vi använder Kadee H0n3-koppel, som ska vara monterade med koppelfickans översida 10 mm över rälsens överkant. Att vi använder H0s3 standarden innebär att det blir ett mindre spel mellan flänsarna och rälerna, vilket gör det lättare att få kopplen att fungera väl. Fordonen kan inte ställa sig diagonalt, vilket annars leder till koppelproblem med fordon som har ett stort överhäng i förhållande till hjulbasen.

Ytterligare ett gästande SRJ fordon, denna gång SRJ 1106, en motorvagn tillverkad av Nohab. Foto och © Jörgen Bergfors.