Välkommen till Modelljärnvägsklubben

Trefoten

Persontåg draget av NVJ 5 accellererar i kurvan norr om Stabby. Foto och © Jörgen Bergfors.
Mjk Trefoten är en modelljärnvägsförening belägen i Stockholm. Vi bygger en gemensam klubbanläggning med en svensk, smalspårig järnväg i skala H0s3. H0s3, med modellspårvidden 10,25 mm, är en finare / skalenligare version av H0n3, som bättre representerar spårvidden 891 mm = tre svenska fot. Av detta kan man också ana inspirationen till vårt namn, Trefoten.

Förebilden är den tänkta järnvägen mellan Norrtälje och Elmsta, Norrtälje-Väddö Järnväg, som faktiskt planerades men aldrig byggdes. NVJ skulle ha anslutit till Roslagsbanan i Norrtälje och transporterat jordbruksprodukter och passagerare de knappa tre milen till Elmsta vid Väddö kanal.

Syftet med att välja en sådan förebild är att ge en lagom blandning av fantasi och verklighet. Vi bygger landskap och miljöer med en definitiv hemmahörighet i Roslagen, samtidigt som vi kan välja och vraka mellan landets olika smalspåriga fordon.

Trefoten försöker porträttera eller avbilda en svensk, liten privatbana såsom den skulle kunna ha tett sig runt sensommaren 1950.  Det innebär stora möjligheter till idyllisering, naturligtvis, men även lite skitig verklighet. En och annan skrotgård och funkisbyggnad kan tänkas smyga sig på.

En aspekt på modellbygge som har blivit allt viktigare för oss är att dokumentera ett stycke svunnen svensk kulturhistoria. Flera av miljöerna längs banan är därför rimligt exakta återgivningar av landskapet såsom det såg ut 1950, som tex. den gamla Indian med sidovagn som var typisk i byn Stabby under många år...

De fordon och byggnader som används på banan måste kunna förklaras i ljuset av ovanstående. Det hindrar inte att vi ibland tar till en smula kreativ frilans, men de flesta modellerna har en specifik, svensk förebild.

Allt detta innebär att ‘porträttlikheten’ hos en modell är av större vikt än att varje bult och mutter är med, men vi kompromissar inte med funktionen. Eftersom vi tänker trafikera banan både med tidtabellskörning och friare trafik, måste det elektriska, spår och dragfordon fungera med minsta tänkbara problem.