Så bygger vi

Stomme och moduler

Anläggningen vilar på L-profiler, som antingen är fastskruvade i väggen eller fastskruvade i justerbara och väl stagade ben. Foto och © Jörgen Bergfors.
Stommen till Norrtälje-Väddö Järnväg består av L-profiler som är limmade och ihopskruvade av 1"x2" respektive 1"x4" virke. L-profilerna är sedan fastskruvade i väggen efter en noga uppmätt och avvägd noll-linje (vattenpass eftersom golvet inte är plant). Andra L-profiler är fästa i 2"x2" ben som är väl stagade med 1"x2" läkt. I botten på varje ben finns en fransk skruv som används för att finjustera höjden med. Tvärs över L-profilerna skruvas sedan 1"x4" reglar fast, på vilka de olika landskapssektionerna vilar.
 
Anläggningen byggs i form av sektioner, vilket medger att man kan arbeta bekvämt på dem vid en arbetsbänk med rälsläggning och allt annat. Det går också att vända dem upp och ned eller ställa dem på högkant, för att montera växelmotorer och kablar på undersidan. Vi slipper alltså sitta i en obekväm ställning under anläggningen och löda kablar.
 
Modulprincipen tillåter att man tar loss sektioner för att arbeta på dem i bekvämare ställning. Andreas Wik demonstrerar. Foto och © Jörgen Bergfors.
Som byggnadsmaterial för sektionerna används i huvudsak 4 mm plywood, vilket gör dem lätta att bära och hantera. Sektionernas storlek är begränsade till maximalt 800 x 1500 mm. Modulerna är inte fästa mot underliggande ramverk utan ligger bara på detta. De enskilda modulerna är sedan bultade ihop (de äldre), eller hålls ihop med gångjärn där "sprintarna" lätt kan dras ut.

Sektionsprincipen gör att det tar lite längre tid att bygga och att det blir lite extra kostnader för kontakter med mera men förutom att det gör arbetet mer angenämt möjliggör det att ta med delar av anläggningen på utställningar. Om vi någon gång skulle behöva byta lokal är sektioneringen också en stor fördel.