Så bygger vi

Elektriskt

Ställverket till Stabby station med strömställare för växelomläggning inklusive lägesindikering med lysdioder. Det lokala köraggregatet kopplades tidigare in med DIN-kontakten till vänster, men är nu ersatt med ett digitalt system. Foto och © Jörgen Bergfors.
Elsystemet är numera digitaliserat med utrustning från Lenz. Dock styr vi endast körningen digitalt, växlar och signaler styrs fortfarande analogt. Utrustningen består av ett Lenz Set 90 (innehållande en körkontroll LH 90 samt en LZV 100 kombinerad centralenhet och booster), en extra handkontroll LH 90 och två vändslingemoduler LK 100. Boostern matar vi med växelström från en gammal 30 VA Märklintransformator.

Vi har dragit runt digitala körströmskablar respektive "XpressNet" (Lenz kontrollbuss) längs anläggningens framkant. Med jämna mellanrum sitter DIN kontakter anslutna till kontrollbussen, i vilka handkontrollerna LH 90 kan kopplas in. Körströmmen kopplas till respektive spår via ställverken. Detta innebär att alla vippomkopplare nu är ställda till digital drift, men vi kan isolera ett enskilt avsnitt för att ställa upp ett analogt fordon, eller i vissa fall köra några avsnitt analogt. I övrigt har vi behållit sektioneringen i ställverken oförändrad.

Mer om digitaliseringen kan Du läsa här.

Alla växlar är elmanövrerade från spårplansställverken, där även växlarnas läge indikeras med lysdioder. Förbindelsen mellan ställverk och sektioner sker med mångpoliga kontakter, så att man lätt kan koppla isär dem för att ta respektive del till arbetsbänken.

Till det elektriska kan vi också räkna in telefonin. Helt prototypriktigt har vi infört ett bantelefonsystem där alla apparaterna är parallellkoplade, och alla kan alltså höra både ringsignaler och även avlyssna samtalen. Vi har köpt in ett antal "fältapor" - försvarets fälttelefon apparater -  som vi parallellkopplar, en på varje station. För att adressera en speciell station så används en unik ringsignal (t.ex. en lång och två korta som en morsekod). Det finns även en allanropssignal. Hitintills är telefonsystemet av begränsad betydelse då vi bara kan köra mellan två stationer som båda ligger i samma rum - men vänta bara...