Så bygger vi

Planering och research

Stabby samhälle sedd mot sydväst med butiken till höger och längre bort ses åkeriets verkstad. Foto och © Jörgen Bergfors.
En av tankarna med anläggningen är att den ska återge 50-talets landsbygd i Roslagen så korrekt som det är rimligt. Därför har vi ställt upp en del normer för hur modellerna ska vara utförda. Normerna syftar förstås också till att ge en modelljärnväg som fungerar tillförlitligt och går så fort och lätt att bygga som det är möjligt utan att pruta på kvalitén. Därför försöker vi att tänka först och bygga sedan, så vi slipper göra om arbeten som inte håller måttet.

Landskapet kring banan ska så vitt det är möjligt stämma med hur det ser ut i verkligheten där banan skulle ha dragits fram. Givetvis måste en hel del kompromisser göras av utrymmesskäl men det är uppenbart att det aldrig kan bli frågan om någon spaghetti-anläggning med en massa linjer som korsar varann i tunnlar och på broar, för att få in så lång körsträcka som möjligt.

Stabby c:a 1950 sedd mot nordost med butiken på vänster sida av Grisslehamnsvägen. Efter vykort i Björn Svenssons samling.


För att få rätt atmosfär och bra överensstämmelse med förebilden besöker vi området där banan skulle ha gått med jämna mellanrum. Baserat på de ursprungliga koncesionskartorna har vi försökt fastställa NVJs tänkta sträckning i terrängen. Efter detta har vi valt ut lämpliga avsnitt att återskapa i modell. Därvid mäts byggnader som ska tas med upp och fotograferas. Vi försöker också att vaska fram information ur diverse arkiv för att ta reda på hur det såg ut 1950. Intervjuer med äldre boende i trakten har också gett en hel del.
 
Rekognocering i Stabby, en viktig del i planeringen. Foto och © Jörgen Bergfors.
Att mäta upp förebilden är en omväxlande del av hobbyn. Här tar Mats och Björn Dahlström en picknick i det gröna... förlåt gråa. Alla miljöer är inte idylliska, men även industrimiljöer brukar göra sig bra i modell. Foto och © Jörgen Bergfors.
Vi har även haft Söderby-Karls hembygdsförening på besök i klubblokalen. Sådana besök räknar vi med att det blir ännu mer intressant att ordna när anläggningen blir lite mer färdig.