NVJ

Norrtälje - Väddö Järnväg

NVJ lok 5 och DHJ lok 8 drar ett tungt timmertåg uppför backen norr om Stabby. Foto och © Jörgen Bergfors.
Norrtälje - Väddö Järnväg, NVJ, mellan Norrtälje och Elmsta vid Väddö kanal är den tänkta förebilden för MJK Trefotens klubbana. NVJ byggdes smalspårig med 891 mm spårvidd liksom det övriga smalspårsnätet i Roslagen och invigdes 1910. Så småningom kom den att köpas upp av Stockholm - Roslagens Järnvägar, tidigare Stockholm - Rimbo Järnväg, SRJ, och blev en del av Roslagsbanans stora trefotsimperium i Uppland. Se kartor!

På de följande sidorna möter Du Norrtälje-Väddö Järnväg och dess historia, både i fullskala och i modell.

Järnvägsplaner Norrtälje - Broby
Järnvägsplaner Norrtälje - Väddö
Norrtälje-Väddö Järnväg förverkligas

Följ med till Norrtälje-Väddö Järnväg i berättelsen om ett sommarminne från 1950:

Sommar med NVJ