NVJ

Norrtälje - Väddö Järnväg förverkligas

Som vi alla vet blev det aldrig någon järnväg i denna del av Roslagen, åtminstone inte i verkligheten, där en kärv ekonomisk realitet lade hinder i vägen. Med fantasins hjälp kan dock det mesta skapas, så låt oss nu snabbt flytta fram tiden till strax efter andra världskriget.


Visst byggdes NVJ, om än med mycket stora ekonomiska uppoffringar från berörda kommuner. Man lät till och med bygga ett par industrispår till gruvorna i Broby och till Ortala Bruk. Som projektets belackare hela tiden påstått, gick NVJ naturligtvis ganska snart över styr. Redan vid första världskrigets utbrott 1914, alltså fyra år efter NVJs öppnande, var ekonomin så skral att man diskuterade ett övertagande från Stockholm – Roslagens Järnvägars sida.
 

Godståg draget av NVJ lokomotor nr. 3 på linjen mellan Stabby och Elmsta.
Foto och © Jörgen Bergfors.


Kriget medförde dock en ökad efterfrågan på järn och trä, varför gruvorna i Broby och Väddö samt Ortala Bruk höll bolaget vid liv. Efter kriget 1919 blev problemen alltför stora och SRJ inköpte NVJ för den symboliska summan av en krona, för att sedan förvalta NVJ som en självständig bruksbana. Det var för att bland annat hålla lönekostnaderna nere.

Även efter SRJs övertagande var den rullande materielen märkt NVJ som förut. Numera syns dock även lok och vagnar från SRJ flitigt i bruk på linjen Norrtälje – Väddö, och då och då ser man även fordon från systerbanan Dannemora-Hargs Järnväg, DHJ.

Någon elektrifiering av sträckan är dock inte påtänkt trots att man idag kan se ellok ända uppe i Norrtälje.

Huvuddelen av persontrafiken ombesörjs nu av moderna dieselmotorvagnar, medan man i godstågen fortfarande kan se ånglok. Även här har emellertid den nya tiden kommit, i form av så kallade lokomotorer - små men starka diesellok som blivit mycket omtyckta av förarna, inte minst tack vare de bekväma och väl isolerade hytterna.

I systerföretaget Stockholms Läns Omnibussaktiebolags (SLOs) regi drivs en omfattande busstrafik med Elmsta som bas. Härifrån går det bussar bl.a. till Hallstavik, Grisslehamn och det populära "Barnens Ö" på Väddö.

I Elmsta kan man resa vidare med SLOs bussar ut på Väddö eller till norra Roslagen. Här syns Stockholms Läns Omnibussaktiebolags bussgarage som ligger mycket nära järnvägsstationen i Elmsta. Foto och © Jörgen Bergfors.