NVJ

Norrtälje - Väddö

Efter många olika förslag till järnvägsprojekt i Roslagen var det åter dags att 1905 inkomma med en koncessionsansökan för en bana från Norrtälje till Väddö med en spårvidd på 0,890 meter (ja, det stod faktiskt så i ansökan).

Koncessionen beviljades och angav att arbetena skulle påbörjas senast den första december 1907 och vara avslutade 1910.

Koncessionen avsåg en smalspårig järnväg som från Norrtälje station utgick i östlig riktning på viadukt över Roslagsgatan, längs landsvägen mot Roslags-Bro, över området Fågelsången till Gräfsta. Sedan i nästan nordlig riktning i dalgången väster om Svinninge, genom västra delen av Roslags-Bro kommun och östra delen av Estuna kommun till Söderby-Karl i en dalgång mellan Stensta och Kallösa (Karlösa) mot Galltorp, som banan passerar strax öster om. Vidare öster om Söderby-Karls kyrka i dalgång väster om Åby och Odenslunds gårdar mot torpet Lugnet. Därifrån vidare öster om Broby och Stabby mot Husinge. Sedan Husinge passerats skulle banan gå i en dalgång öster om Toftinge och Elmsta byar till slutstationen Väddö, förlagd strax söder om landsvägen, som med svängbro går över Väddö kanal till ön Väddö.

Järnvägen skulle få en längd av 28,5 km och kostnadsberäknas till runt en miljon kronor inklusive rullande materiel.

Stationer: Gräfsta, Roslags-Bro (cirla 1,5 km väster om kyrkan), Galltorp, Åby, Stabby, Husinge och Väddö. En hållplats skulle anläggas där byvägen delar sig till Sebende och Kallösa, benämnd Kallösa.

Förutom stationsanläggningar märks en banmästarbostad och fyra vaktstugor. Vidare märks en bro med sex meters spännvidd på 2,5 meter höga landfästen vid övergången av Stenstaån, en viadukt över Roslagsgatan i Norrtälje med 18 meters spännvidd samt en vägport vid ”1 km + 395” (passagen under vägen mot Roslags-Bro nordöst om Norrtälje centrum).

I Väddö byggs ett enports lokstall med vändskiva. I Norrtälje byggs det befintliga stallet till med två platser.

Rullande materiel enligt koncessionskraven:
 
2 st Lok
2 st 2:a och 3:e klass personboggivagnar
2 st 3:e klass länkaxelvagnar
3 st 7 tons täckta godsvagnar
25 st I, U och NN-vagnar