SRJ Nohab-motorvagn 1107 startas upp inne i lokstallet i Elmsta. Trots att stall 1 är förlängt för motorvagnar, så räcker det ändå inte till för de långa Nohab-vagnarna. Foto och © Jörgen Bergfors.
SRJ DMU 1107 is started up inside the engine shed in Elmsta. Despite that the engine shed has been enlarged for DMU´s, it is still not large enough to completely house the long "Nohab-DMU".  Photo and © Jörgen Bergfors.