SRJ 1107 växlas fram från lokstallet upp mot persontågsspåren. Här passerar den förbi den mekaniska verkstaden i Elmsta. Foto och © Jörgen Bergfors.
SRJ DMU 1107 passes the mechanical work shop in Elmsta on its way the passenger platform. Photo and © Jörgen Bergfors.