SLO buss på väg mot Grisslehamn passerar kanalbron över Väddö Kanal i Elmsta. Foto och © Jörgen Bergfors.
SLO bus passes the bridge over Väddö Kanal in Elmsta on its way to Grisslehamn. Photo and © Jörgen Bergfors.