Landsfiskalen är på väg med sin bil över kanalbron för ett uppdrag på Väddö. Foto och © Jörgen Bergfors.
The lokal police is driving across the bridge over Väddö canal on his way to a mission at Väddö. Photo and © Jörgen Bergfors.