Åk SRJ-tåg i sommar!

SRJ 28 är redo att avgå med persontåg från Uppsala Östra på ULJ. Foto och © Per Nilsson.

Upsala-Lenna Jernväg, ULJ

På museijärnvägen Upsala - Lenna Jernväg, ULJ, trafikerar man linjen från Uppsala till Faringe med historiska lok och vagnar huvudsakligen från SRJ. De 33 kilometrar som har sparats av det norra Roslagsbanenätet omfattar hela den ursprungliga Uppsala-Länna Järnväg, ULJ, och ytterligare en del av Länna-Norrtälje Järnväg, LNJ, fram till Faringe, där tidigare linjen mot Gimo och DHJ utgick. I Faringe finns banans lokstation med lokstall, verkstad och vändskiva, och här underhålls och restaureras de flesta av fordonen.

På ULJ är det fortfarande möjligt att åka persontåg dragna av "Stortysken" SRJ 28 under sommaren. De flesta av personvagnarna och godsvagnarna kommer ursprungligen från SRJ-nätet, medan SRJ 28 är det enda ångloket från Roslagsbanan.
 
Ett blandat tåg draget av BLJ 4, "Långshyttan", byggd 1897, ankommer Marielunds station på ULJ. Några av SRJ's ursprungliga personvagnar från 1885 ingår i tåget. 
Foto och © Per Nilsson.
Bland de övriga trafikloken finns två ånglok från Byvalla-Långshyttans Järnväg,  (BLJ): BLJ  4 "Långshyttan" och BLJ 5 "Thor". Dessutom används motorvagnar och diesellok från SRJ och SJ.

Under sommaren 2004 går tågen alla söndagar från den 6:e juni till den 29:e augusti. Under juli trafikerar man även ULJ under torsdagar, fredagar och lördagar.

Tidtabeller och andra upplysningar hittar Du på ULJ's hemsida !
 
 

Roslagsbanans Veterantågsförening

Ett utfärdståg bestående av RBVs X4p 37, Bp 880 och X3p 35 gör uppehåll på sidospåret i Åkersberga. Foto och © Per Nilsson.
Roslagsbanans Veterantågsförening, RBV, bildades 1992 med syftet att bevara några av de äldre RB fordonen när dessa ersattes av de "nya blå tågen" i början av 1990-talet. Stockholms Spårvägsmuseum står som ägare till tre äldre elmotorvagnar och några passagerarvagnar, medan RBV står för underhållet och använder fordonen i utflyktstrafik på det återstående RB nätet. Den äldsta av motorvagnarna byggdes 1919, medan de yngre är från 1934 och 1938.

Under några dagar varje sommar så går det att åka med dessa historiska motorvagnståg på det aktiva linjenätet norr om Stockholm. Tågen körs av personal från Roslagståg och man betalar normal SL taxa.

Under sommaren 2004 trafikerar RBVs tåg linjen Stockholm Östra tll Österskär på söndagarna i juli (den 4:e, 11:e, 18:e och 25:e). Tågen avgår från Stockholm Östra kl. 11.13 och 13.43 och ankommer Österskär kl. 12.01 respektive 14.31. Återfärden från Österskär sker kl. 12.09 och 15.09, med ankomst till Stockholm Östra kl. 12.55 respektive 15.55.

Mer information finns på Roslagsbanans Veterantågsförenings hemsida .