Elmsta station från Väddö sidan med bron i förgrunden och brovaktarstugan till vänster. Foto och © Jörgen Bergfors.
The station in Elmsta seen from the Väddö side of the channel, with the bridge in front and the cottage for the bridge warden to the left. Photo and © Jörgen Bergfors.