SRJ 28 har nu vändts på Elmstas vändskiva för återfärden söderut mot Norrtälje. Foto och © Jörgen Bergfors.
SRJ # 28 have just been turned on the Elmsta turntable in order to be ready for the southbound train back to Norrtälje. Photo and © Jörgen Bergfors.