SRJ T2 nr. 6 accellererar genom kurvan norr om Stabby när det återvänder senare samma eftermiddag med persontåget. Foto och © Jörgen Bergfors.
SRJ T2 no. 6 picking up speed when leaving Stabby with the passenger train later the same afternoon. Photo and © Jörgen Bergfors.