SRJ T2 nr. 6 med ett långt söndagspersontåg söderut från Elmsta. Foto och © Jörgen Bergfors.
SRJ T2 no. 6 with a long passenger train south from Elmsta on a Sunday afternoon. Photo and © Jörgen Bergfors.