Medlemskap

Aktiv medlem

För att bli medlem måste man först genomgå ett prövomedlemskap på 3 månader (utan avgifter), varefter ens medlemsansökan tas upp på ett allmänt möte. Syftet med prövomedlemskapet är att ge både klubben och den aspirerande medlemmen möjlighet att prova om man passar att arbeta tillsammans.

Grundavgiften är en kvartalsavgift på 400 SEK som i princip skall täcka vår lokalhyra.  Idag går den med lite vinst. Dessutom tar vi ut extra avgifter när större materielinköp blir aktuella. Dessa avgifter beslutas alltid i ett föreningsmöte där samtliga medlemmar får medverka. De senaste åren har det varit vanligt att vi har tagit ut två materialavgifter om 200 SEK vardera. Avgifternas storlek beror naturligtvis av antalet medlemmar, så blir vi flera finns det utsikt att de minskar...
 

Stödmedlem

Du som vill stödja MJK Trefotens verksamhet men inte engagera Dig som aktiv medlem är välkommen att ansöka om att bli antagen som stödjande medlem. Som stödmedlem får Du dela gemenskapen kring NVJ och klubbanläggningen genom att delta i föreningens möten, körkvällar och övriga arrangemang. Stödmedlemmar har ej det ekonomiska ansvar som åligger de aktiva medlemmarna, men saknar å andra sidan rösträtt. Genom årsavgiften på 250 SEK hjälper Du till att stödja verksamheten i klubben.