Länkar

Här finns några utvalda länkar till hemsidor med anslutning till förebilden Roslagsbanan (SRJ) samt till MJK Trefotens verksamhet. Meddela gärna webbmästaren om någon av länkarna inte fungerar! Håll till godo!
 
Rimbo Grande Modeller Trefotens hovleverantör av byggsatser tilll lok, motorvagnar och vagnar i H0n3, varav många har förebilder från SRJ. Rimbo Grande har även byggsatser till några byggnader samt lösa delar, dekaler och skyltar. 
Modelljärnvägsföreningen Smalspårsfrämjandet Smalspårsfrämjandet ger ut Sveriges enda riktiga modelljärnvägstidning, Smalspårigt, med c:a fyra nummer per år. Ordnar också träffar för likasinnade modelljärnvägsintresserade oavsett spårvidd.
Smalspårsfrämjandets debattforum Sveriges bästa debattforum för smalspår och modelljärnvägsbygge.
Historiskt om SRJ Rolf Stens historiska sidor om SRJ m.fl. smalspåriga banor. Kartor.
Upsala-Lenna Jernväg/SRJmf Många av SRJ´s fordon finns bevarade här, inklusive några som också rullar i modell på NVJ. Trafik mellan Uppsala och Faringe under sommaren.
Roslagsbanans Veterantågsförening, RBV Bevarar några av de äldre elmotorvagnarna på Roslagsbanan. Trafikerar Roslagsbanans nuvarande bansträckningar med veterantåg under sommaren och ytterligare något tillfälle per år.
Malmö Modelljärnvägsklubb Kollegan i Malmö bygger och trafikerar också smalspår: Wilseleda-Bära Järnväg i H0n3. Många fina bilder i galleriet.
Ekensholmsbanan / SMJ Vår närmsta kollega på Södermalm - Stockholms Modelljärnvägsklubb. Fin hemsida om fin anläggning inklusive tips om digitalisering. Smalspåret ligger dock tyvärr i träda...
Wiring for DCC Mycket omfångsrik sida med nästan allt om att digitalisera med DCC.
TeknoBygg Göran Eriksson´s fina byggsatser och detaljer för att smycka den svenska modelljärnvägen, huvudsakligen i skala 1:87, 1:45 men även 1:32. T.ex. semaforer, plattformstruckar, och gamla Volvobilar. Sortiment av skruv & mutter från M1 samt mässingprofiler. Gjuter i vitmetall på beställning.
Modellrallaren Sveriges mesta MJ-hemsida med nyheter, reportage och bra forum.
järnväg@r! Europas första elektroniska tågtidning för fullskala och modell.
Svenska Järnvägsklubben, SJK Mycket matnyttigt, bl.a.nyheter, stor länksamling, info om lok och vagnar, tidningen Tåg, och inte minst Postvagnen - Sveriges största järnvägsforum.