Trefotens 20 års-jubileum

Göran Engström, Tomas Persson och Erik Walde studerar timmertåget som växlas i Stabby.
Bröderna Dahlström kör det MULLRANDE Tp-loket. Foto och © Jörgen Bergfors.
[Maj 2004]

Trefoten fyller 20 år som förening i år, och det firades med 20 års-jubileum helgen den 24 - 25 april. Det blev en smalspårshelg både i fullskala och modell!

På lördagen den 24 april firades festligheten för inbjudna smalspårsvänner i klubblokalen på Södermalm i Stockholm. Förutom att umgås med andra gäster kunde de inbjudna titta på anläggningen och lyssna till jubileumstal mm..

Ett antal intresserade gäster följer växlingen i Elmsta. Foto och © Jörgen Bergfors.
Efter att ha inmundigt förfriskningar och tilltugg kunde sedan ett trafikdygn enl. tidtabell avnjutas på NVJ. Dagen till ära hade nämligen en samanbindningsbana i form av en uppfällbar halvcirkel öppnat en förbindelse mellan Stabby station och tågmagasinet. Det innebar att tre stationer var bemannade  och tåg utväxlades mellan Elmsta och tågmagasinet via Stabby dit de flesta tågmötena förlades. Infarten till Stabby reglerades med nyrenoverad T-semafor. Bland dragfordonen märktes speciellt Mats Dahlströms Np-ånglok respektive Tp-diesellok vilka båda är försedda med ljuddekodrar vilket höjer "lekvärdet" och drar uppmärksamheten till sig.

NVJ 5 står startberedd på Elmsta station för att dra ett av jubileumstågen...Förutom väsandet från säkerhetsventilen HÖR man hur eldaren fyller fyren med kol!!!  Foto och © Jan Frelin.
Efter trafikspelet promenerade gäster och "trefötter" ned till Långholmens Wärdshus och avnjöt en jubileumsmiddag.

Björn Dahlström samtalar med Johan Lyrfalk över förrätten på Långholmens Wärdshus. Foto och © Jörgen Bergfors.
Söndag 25 april, 2004 började med en Roslagsbaneutflykt till Lindholmen med chartrat extratåg från Roslagsbanans Veterantågsförening. Det var ett rent trätåg med RB motorvagn 35 och plattformsvagnen 880 som stod och väntade på spår 2 på ett ganska kyligt Stockholm Östra. Strax efter ordinarie Kårsta-tågs avgång, gav sig också vårt tåg iväg kl. 10.45.

RB motorvagn 35 med släpvagn 880 nyss ankomna till Lindholmens station den 25:e april 2004. Foto och © Jörgen Bergfors.
Under uppehållet i Lindholmen (vars stationshus är förebild för stationshuset i Stabby) kunde vi bese stationshuset, minnesstenen över Gustav Vasas födelse samt givetvis växlingen vid rundgången. Vid det här laget började solen bryta igenom molntäcket och återfärden blev riktigt angenäm även ute på vagn 880's öppna plattformar.

RB motorvagn 35 med släpvagn 880 nyss ankomna till Lindholmens station den 25:e april 2004. Foto och © Jörgen Bergfors.
På söndagen visade vi också klubbanläggningen för våra närmsta MJ-grannar  - Stockholms Modelljärnvägsklubb, SMJ.  Visningen gick efter ett likartat mönster som dagen innan, men denna gång var det betydligt bättre flyt i trafiken, då vi hade blivit lite varmare i kläderna.

Några av våra yngre grannar följer tåget i Björn Dahlströms konstruktion som nu sammanbinder Stabby med tågmagasinet. Foto och © Jörgen Bergfors.
Festligheterna avslutades med att vi hade öppet hus för grannarna i bostadsrättsföreningen, som hade en chans att få veta vad som försigår bakom den låsta dörren i soprummet. Därinne bor nämligen nu en tjugoåring...