DHJ lok 8 växlar ner fiskvagnen till bryggan vid Väddö kanal i Elmsta. Foto och © Jörgen Bergfors.
DHJ no. 8 is placing a freigt car specially asigned for fresh fish by the dock in Elmsta. Photo and © Jörgen Bergfors.