NVJ Hilding Carlsson motorvagn nr. 4 med släpvagn står klar för avgång mot Norrtälje vid perrongen i Elmsta en disig höstmorgon. Foto och © Jörgen Bergfors.
NVJ Hilding Carlsson motor car #  4 with trailor is ready to depart to Norrtälje at the platform in Elmsta on a foggy autumn morning. Photo and © Jörgen Bergfors.