Banarbete 2006


[November 2006]

På grund av ett par inträffade incidenter samt föreläggande från Modelljärnvägsinspektionen (MJI), så är trafiken för närvarande inställd mellan Stabby och Stocksund (tågmagasinet).
Omfattande förbättringar av spår- och säkerhets-anläggningar pågår på Stocksunds station.  Arbetet har försenats av (koppar)kabelstölder och därpå följande brist på kopplingstråd.


Södra infarten av Stocksunds station under arbete. Länkage till växelmotorer, strömmatning och kabeldragning förnyas.  Foto och ©   Per Nilsson.
Under tiden bedrivs högst begränsad trafik på sträckan Stabby - Elmsta. En omotiverad ökning av vägtrafiken har noterats - det verkar som varken folk eller gods har hittat till ersättningstrafiken som sköts av SLO. NVJs ledning hoppas givetvis att trafikanterna hittar tillbaka till järnvägen så snart hela sträckan öppnas för trafik igen, vilket beräknas ske i mellandagarna 2006.Ett Tp-loksdraget persontåg väntar på ersättningstrafiken från SLO vid Stabby station, samtidigt som trafiken på Grisslehamnsvägen har ökat betydligt. Foto och  ©  Per Nilsson.
I Elmsta pågår en expansion i området väster om stationen. Ett antal tomter har avstyckats, vägar har dragits och tomterna förbereds nu för bebyggelse. Även nere vid kanalen pågår byggverksamhet. Det är kanalkaptensbostaden som närmar sig fullbordan. Byggmästare Björn Svensson har kommit till takläggningen, men ännu återstår en del arbete innan inflyttningen.


En mycket stilig byggnad är under uppförande invid kanalen i Elmsta. Det är kanalkaptenens bostad som nu börjar närma sig sin fullbordan.  Foto och © Per Nilsson.
Vi ser fram emot att åter få hela järnvägen farbar igen så att vi kan återuppta de "öppna trafikdagarna" ungefär en gång i kvartalet. Hör av Dig om Du är intresserad att hälsa på!