Elmsta växer fram


[Februari 2008]

Arbetet med att bygga upp samhället i Elmsta går sakta framåt. Några fina exempel på modellbyggeri har kommit på plats, bland annat bron över Väddö Kanal.  Modellen föreställer den andra bron i ordningen, en svängbro som tillåter skärgårdsbåtar och mindre lastfartyg att trafikera Väddö Kanal.


SLO- bussen med släpvagn passerar över svängbron i Älmsta på sin väg till Grisslehamn.  Foto och © Mats Dahlström.
Det fina modellbygget står Jörgen Bergfors för. Ännu återstår lite arbete med vägbeläggning på respektive landfäste och sedan skall bommarna som skyddar landsvägstrafiken vid broöppning också komma på plats.


En annan vy utav bron, nu med landsfiskalen på väg över bron med sin bil. I bakgrunden syns Elmsta stationshus.  Foto och  © Mats Dahlström.
I Elmsta fortsätter expansionen i området väster om stationen. Ett antal tomter har avstyckats, vägar har dragits och tomterna har börjat bebyggas.  Ett av de första byggena på Stationsvägen är en Esso-mack som snart är klar att ta emot sina första kunder.


Esso förbereder nu öppnandet av sin bensinstation på Stationsvägen i Elmsta.  Foto och © Mats Dahlström.